TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ 16/01/2023 ĐẾN 20/01/2023)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

16/01/2023

(Thứ Hai)

HĐ về khoa học

8h00

(Trực tuyến)

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

17/01/2023

 (Thứ Ba)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

18/01/2023

 (Thứ Tư)

 

 

 

 

 

 

19/01/2023

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

20/01/2023

 (Thứ Sáu)

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page