TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)
KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)

Khoa KTKT phân công Thầy Cô phân công hướng dẫn báo cáo thực đợt 5 năm học 2021-2022 Hệ chính quy (thời gian thực tập từ ngày 22/08/2022-11/11/2022. Chi tiết phân công quý Thầy Cô xem file đính kèm

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST CHO SINH VIÊN KHOA
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST CHO SINH VIÊN KHOA

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Khoa/trường và Doanh nghiệp, đồng thời nhằm nâng cao khả năng ứng dụng cho Giảng viên và sinh viên Khoa KTKT trong việc cập nhật những thay đổi thực tế.

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page