TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Bộ môn Kế toán tài chính

Các môn học thuộc chương trình đào tạo được giao quản lý:

 1. Nguyên lý kế toán
 2. Kế toán tài chính
 3. Kế toán tài chính tại các doanh nghiệp đặc thù
 4. Kế toán tài chính nâng cao (tiếng Việt/Anh)
 5. Kế toán quốc tế (tiếng Việt/Anh)
 6. Kế toán quốc tế nâng cao (tiếng Việt/Anh)

Danh sách giảng viên bộ môn:

 1. TS. Nguyễn Thị Kim Phụng- Trưởng bộ môn
 2. TS. Nguyễn Quốc Thắng
 3. TS. Phạm Anh Thủy
 4. ThS. Mai Hồng Chi
 5. ThS. Hồ Hạnh Mỹ
 6. TS. Huỳnh Thị Ngọc Anh
 7. ThS. Nguyễn Xuân Nhật
 8. ThS. Lý Hoàng Oanh
 9. TS. Đoàn Quỳnh Phương
 10. ThS. Nguyễn Thị Tường Tâm
 11. ThS. Tiêu Thị Thanh Hoa
 12. ThS. Nguyễn Thị Thương
 13. ThS. Vũ Hải Yến

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page