TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

Lịch làm việc

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

26/02/2024 (Thứ Hai)

 

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Phó trưởng khoa

(TS. Nguyễn Thị Mai Hương)

Làm việc tại VP khoa

13h00

56 HD2

Phó trưởng khoa

(TS. Nguyễn Thị Mai Hương)

27/02/2024 (Thứ Ba)

 

 

 

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

28/02/2024 (Thứ Tư)

Hội đồng rà soát, cải

tiến chương trình đạo tạo

đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng

9h00

36TTĐ

 

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

29/02/2024 (Thứ Năm)

 

 

Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh 2024

 

Hồi đồng Khóa luận

 

8h00

36TTĐ

 

9h00

39HN

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Phó trưởng khoa

(TS. Nguyễn Quốc Thắng)

Phó trưởng khoa

(TS. Nguyễn Thị Mai Hương)

Làm việc tại VP khoa

 

8h00

56 HD2

 

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

01/03/2024 (Thứ Sáu)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Phó trưởng khoa

(TS. Nguyễn Quốc Thắng)

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTQTr

TBM KTTC

TBM KTTC

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTQTr

 

 

Ghi chú: TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

               TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng   

  BM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Phụ trách) 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page