TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Sứ mạng - Tầm nhìn

   

 1. Sứ mạng:

Khoa Kế toán – Kiểm toán cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng, các nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; mang đến cho người học cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời và hướng đến phát triển con người toàn diện.

 1. Tầm nhìn:

Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

 1. Triết lý giáo dục: Khai phóng – Liên ngành - Trải nghiệm

Khai phóng:

Khoa Kế toán – Kiểm toán tạo điều kiện cho người học tự khai phá tiềm năng của bản thân; lĩnh hội kiến thức chuyên môn sâu của ngành học trên nền tảng kiến thức rộng của các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, chính trị, luật pháp và công nghệ,…; phát triển năng lực cảm xúc và trí tuệ; phát triển các kỹ năng cá nhân và định hình các giá trị sống tích cực hướng tới trở thành con người toàn diện.

Liên ngành:

Khoa Kế toán – Kiểm toán tạo điều kiện để người học có những kiến thức liên ngành nhằm hiểu sâu sắc hơn về ngành kế toán, có khả năng vận dụng và cộng tác với các chuyên viên trong các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan, gia tăng cơ hội việc làm.

Trải nghiệm:

Khoa Kế toán – Kiểm toán thực hiện mô hình đào tạo “trưởng thành qua trải nghiệm”. Qua trải nghiệm người học sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết, hình thành tư duy thực tiễn và đổi mới sáng tạo, có năng lực thực thi, thích nghi với xu hướng phát triển kinh tế xã hội.

Xem thêm: Sứ mệnh- Tầm nhìn HUB

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page