TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA

Chủ đề: “Đổi mới nội dung và hình thức trình bày báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp nhằm đạt chuẩn đầu ra ngành Kế toán”

KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)
KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)

Khoa KTKT phân công Thầy Cô phân công hướng dẫn báo cáo thực đợt 5 năm học 2021-2022 Hệ chính quy (thời gian thực tập từ ngày 22/08/2022-11/11/2022. Chi tiết phân công quý Thầy Cô xem file đính kèm

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page