TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Kể từ khi thành lập đến nay, quy mô đào tạo của Khoa Kế toán – Kiểm toán đang không ngừng mở rộng. Hiện nay, tính chung tất cả các khóa, Khoa Kế toán - Kiểm toán có khoảng hơn 1.200 sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học chính quy chất lượng cao và hệ đại học vừa làm vừa học.

TUYỂN DỤNG_Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP
TUYỂN DỤNG_Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP

Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP (nghiệp vụ Tài chính kế toán)Mô tả công việc: ·       Khảo sát, phân tích các yêu cầu và phụ trách triển khai phân kế toán của hệ thống ERP ·       Làm việc với khách hàng. Kiểm tra số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, Giá thành, Tổng hợp, kiểm soát Master Data liên quan đến phân hệ Kế Toán. ·       Thực hiện vận hành, phân tích và kiểm thử các báo cáo thuộc phân hệ kế toán. ·       Tham mưu trưởng bộ phận về vấn đề xây dựng, phát triển dự án liên quan đến phân hệ kế toán. ·       Đào tạo và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm. ·       Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, đề án được giao. ·       Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng (email, điện thoại, remote, onsite). ·       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.   Thông tin chi tiết tại đây: http://thinknextco.com/diendan/index.php?threads/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-tri%E1%BB%83n-khai-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-erp-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.2607/

KPMG tuyển dụng
KPMG tuyển dụng

KPMG hiện đang đăng tuyển chương trình “KPMG Graduate Recruitment 2020 – Design your future” – một chương trình tuyển dụng dành riêng cho những bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp. Sinh viên có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia trên website tuyển dụng của công ty KPMG https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate-program-2020.html

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page