TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ 04/07/2022 ĐẾN 08/07/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

04/07/2022

(Thứ Hai)

Họp công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm của Chi bộ

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp rà soát minh chứng báo cáo đánh giá Cơ sở giáo dục

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

05/07/2022

 (Thứ Ba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/07/2022

 (Thứ Tư)

Hội đồng KLTN

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

 

 

 

07/07/2022

 (Thứ Năm)

Hội đồng KLTN

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

08/07/2022

 (Thứ Sáu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page