TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ 22/08/2022 ĐẾN 27/08/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

22/08/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

23/08/2022

 (Thứ Ba)

HN tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ NH 2022-2023

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Blockchain VN

 9h30

36 TTĐ

 Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

24/08/2022

 (Thứ Tư)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

Họp phân công GV giảng HK1 NH 2022-2023 Hệ ĐHCQ CT CLC 

 13h30

Trực tuyến

 Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

25/08/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/08/2022

 (Thứ Sáu)

 

 

 

 

 

 

27/08/2022

(Thứ Bảy)

Hội nghị VC NLĐ và tổng kết năm học 2021-2022

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page