TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ 12/09/2022 ĐẾN 16/09/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

12/09/2022

(Thứ Hai)

 

 

 

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

13/09/2022

 (Thứ Ba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/09/2022

 (Thứ Tư)

Họp triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

 

15/09/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/09/2022

 (Thứ Sáu)

Họp khoa

7h30

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page