TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ 03/10/2022 ĐẾN 07/10/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

03/10/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

04/10/2022

 (Thứ Ba)

Họp Đảng ủy

8h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

05/10/2022

 (Thứ Tư)

Họp Đảng ủy mở rộng

7h30

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

 

06/10/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

Tổ chức lễ trao, nhận Bằng khen do NHNN Lào 

16h30

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

07/10/2022

 (Thứ Sáu)

Chuỗi Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Trường ĐHNH Tp.HCM và HVNH Lào

8h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page