TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ 17/10/2022 ĐẾN 21/10/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

17/10/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

18/10/2022

 (Thứ Ba)

 

 

 

Họp BTV và BGK vòng đề án Sáng kiến UDCNTT

9h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

19/10/2022

 (Thứ Tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

Họp HĐ xét công nhận cho SV học ngành 2 đối với hệ ĐHCQ

15h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

21/10/2022

 (Thứ Sáu)

Làm việc với BM KTQT

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page