TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TỪ 31/10/2022 ĐẾN 04/11/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

31/10/2022

(Thứ Hai)

Hội thảo quốc tế VSIB 2022

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

01/11/2022

 (Thứ Ba)

Họp Đảng ủy

7h30

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Hội thảo quốc tế VSIB 2022

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp BTV, BTC, BGK cuộc thi “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc” và Tổ hỗ trợ sáng kiến

14h30

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

02/11/2022

 (Thứ Tư)

Hội đồng tuyển chọn các hoạt động KHCN năm học 2022-2023

8h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp về việc xét cấp học bổng KKHT HK2 năm học 2021-2022

10h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

03/11/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/11/2022

 (Thứ Sáu)

Họp triển khai sinh hoạt Chính trị do Đảng ủy khối tổ chức

8h00

Trường ĐHKT Tp.HCM

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page