TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ 21/11/2022-25/11/2022

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

21/11/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp chuẩn bị công tác đánh

giá ngoài cơ sở giáo dục

13h30

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp thống nhất kế hoạch và

triển khai tự đánh giá các

chương trình đào tạo chất

lượng cao

16h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

22/11/2022

 (Thứ Ba)

Họp BLĐ khoa

8h00

56HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

23/11/2022

 (Thứ Tư)

 

 

 

24/11/2022

 (Thứ Năm)

Họp chuẩn bị công tác đón Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ Cơ sở giáo dục

19h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp triển khai đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chất lượng cao

19h30

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

25/11/2022

 (Thứ Sáu)

Đại hội Công đoàn bộ phận khoa KTKT

7h30

56HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Hội thảo khoa học

9h00

56HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

26/11/2022

 (Thứ Bảy)

Khảo sát sơ bộ kiểm định

chất lượng cấp cơ sở giáo

dục

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page