TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

28/11/2022

(Thứ Hai)

Họp về công tác tuyển sinh

Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

08h30

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

29/11/2022

 (Thứ Ba)

Tập huấn phỏng vấn đánh giá

ngoài CSGD

8h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Hội nghị công tác tuyển sinh

năm 2022

14h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

30/11/2022

 (Thứ Tư)

 

 

 

01/12/2022

 (Thứ Năm)

Họp Đảng ủy

8h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

02/12/2022

 (Thứ Sáu)

 

 

 

 

 

 

03/12/2022

 (Thứ Bảy)

Hội nghị công tác giảng viên

cố vấn năm học 2022-2023

8h00

36TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page