TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ 12/12/2022 ĐẾN 17/12/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

12/12/2022

(Thứ Hai)

 

 

 

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

13/12/2022

 (Thứ Ba)

Lễ khai mạc KĐCL CSGD Trường ĐHNH Tp.HCM

10h30

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

14/12/2022

 (Thứ Tư)

Phỏng vấn đại diện Đảng ủy, Công

đoàn, Ban Giám hiệu, đại diện Hội

đồng Khoa học và đào tạo

10h45-12h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

15/12/2022

 (Thứ Năm)

Hội nghị CBCC, lãnh đạo

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

13h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Trao đổi về hoạt động NCKH sinh viên

14h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

16/12/2022

 (Thứ Sáu)

Khai trương phòng Studio

9h30

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

17/12/2022

 (Thứ Sáu)

Lễ bế mạc KĐCL CSGD Trường ĐHNH Tp.HCM

13h30

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

TBM Kiểm toán

 

Phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị Khoa:

TBM Kiểm toán

TBM KTQTr

TBM KTTC

08h00-09h15

TBM KTTC

TBM KTQTr

TBM Kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

TBM KTQTr

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM Kiểm toán

 

TBM KTQTr

TBM KTTC

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page