TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)

Khoa KTKT phân công Thầy Cô phân công hướng dẫn báo cáo thực đợt 5 năm học 2021-2022 Hệ chính quy (thời gian thực tập từ ngày 22/08/2022-11/11/2022. Chi tiết phân công quý Thầy Cô xem file đính kèm

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page