TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán có năng lực đảm nhiệm các vị trí nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, định chế tài chính trong và ngoài nước cũng như các cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:

- Chuyên viên kế toán.

- Trợ lý kiểm toán viên (kiểm toán độc lập/nội bộ).

- Chuyên viên kiểm soát nội bộ.

- Chuyên viên tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.

- Chuyên viên phân tích tài chính.

- Cán bộ thuế

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page