TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ 02/01/2023 ĐẾN 06/01/2023)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

02/01/2023

(Thứ Hai)

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

 

03/01/2023

 (Thứ Ba)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

04/01/2023

 (Thứ Tư)

Lế phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần V

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Lễ kí kết với Cty TNHH CK Maybank

9h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Lễ kí kết với Cty CP CK Rồng Việt

10h30

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp công khai tài sản, thu nhập của BLĐ Trường

14h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

05/01/2023

 (Thứ Năm)

Họp Đảng ủy tháng 01/2023

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Buổi gặp mặt chúc Tết CB, GV và NLĐ hưu trí

17h30

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

06/01/2023

 (Thứ Sáu)

Trao đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

14h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page