TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ 09/01/2023 ĐẾN 13/01/2023)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

09/01/2023

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Khai mạc Hội thảo ECONVN 2023

9h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

10/01/2023

 (Thứ Ba)

Hội thảo ECONVN 2023

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

11/01/2023

 (Thứ Tư)

Hội thảo ECONVN 2023

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Lễ kí kết MOU với Cty kiểm toán KPMG

9h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp hội đồng tuyển sinh 2023

14h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Phân công GV giảng dạy HK2 NH 2022-2023 hệ ĐHCQ CT CLC

17h00

Trực tuyến

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

12/01/2023

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

13/01/2023

 (Thứ Sáu)

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page