TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ 01/08/2022 ĐẾN 05/08/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

01/08/2022

(Thứ Hai)

Họp Đảng ủy

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp HĐ Thi đua- Khen thưởng năm học 2021-2022

13h30

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

02/08/2022

 (Thứ Ba)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

03/08/2022

 (Thứ Tư)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

 

 

 

 

 

 

04/08/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/08/2022

 (Thứ Sáu)

Tọa đàm” Đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục”

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân

 

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page