TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ 15/08/2022 ĐẾN 19/08/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

15/08/2022

(Thứ Hai)

Họp Đảng ủy

8h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Họp Hội nghị viên chức, người lao động Khoa KTKT năm 2022

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

16/08/2022

 (Thứ Ba)

     

 

 

 

 

 

 

17/08/2022

 (Thứ Tư)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Phó trưởng Khoa

(TS.Nguyễn Quỳnh Hoa)

 

 

 

 

 

 

 

18/08/2022

 (Thứ Năm)

Họp  xem xét đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2022 

13h30

Trực tuyến 

 Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

19/08/2022

 (Thứ Sáu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page