TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (TỪ 14/11/2022 ĐẾN 18/11/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

14/11/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

15/11/2022

 (Thứ Ba)

Tham dự hội thao CB GV-CNV

8h00

NVH Lao Động –Quận 1

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

16/11/2022

 (Thứ Tư)

Tham dự hội thao CB GV-CNV

8h00

NVH Lao Động –Quận 1

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

17/11/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

18/11/2022

 (Thứ Sáu)

Tham dự hội thao CB GV-CNV

8h00

NVH Lao Động –Quận 1

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

19/11/2022

 (Thứ Bảy)

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

20-11

8h30

56HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

20/11/2022

 (Chủ Nhật)

Hội thao chào mừng  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- Lần thứ 9

7h00

56HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

TBM Kiểm toán

 

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page