TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ 05/12/2022 ĐẾN 09/12/2022)

 

NGÀY

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

 

05/12/2022

(Thứ Hai)

Làm việc tại VP khoa

8h00

56 HD2

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

Lễ kỷ niệm 20 năm ACCA hiện diện tại Viẹt Nam

17h00

57 Đồng Khởi, Q1

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

06/12/2022

 (Thứ Ba)

 

 

 

 

 

 

07/12/2022

 (Thứ Tư)

 

 

 

08/12/2022

 (Thứ Năm)

 

 

 

 

 

 

09/12/2022

 (Thứ Sáu)

Họp HĐ trường Quý 4 năm 2022

9h00

36 TTĐ

Trưởng Khoa

(TS. Đặng Đình Tân)

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN TẠI VĂN PHÒNG KHOA

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

 

Chiểu

 

TBM Kiểm toán

TBM KTTC

TBM KTQTr

 

Ghi chú: TBM Kế toán tài chính: TS. Nguyễn Quốc Thắng

  TBM Kế toán quản trị: TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

  TBM Kiểm toán: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page