TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

KPMG tuyển dụng

KPMG hiện đang đăng tuyển chương trình “KPMG Graduate Recruitment 2020 – Design your future” – một chương trình tuyển dụng dành riêng cho những bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp. 

Sinh viên có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia trên website tuyển dụng của công ty KPMG

https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate-program-2020.htmlKHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page