TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Kể từ khi thành lập đến nay, quy mô đào tạo của Khoa Kế toán – Kiểm toán đang không ngừng mở rộng. Hiện nay, tính chung tất cả các khóa, Khoa Kế toán - Kiểm toán có khoảng hơn 1.200 sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học chính quy chất lượng cao và hệ đại học vừa làm vừa học.

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page