TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KTKT 2021

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Đại hội Chi bộ Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2022 được tiến hành trang trọng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page