TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

HUB ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

HUB ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

���� Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2023, Tại Phòng họp Emerald – Lotte Legend Hotel, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

���� Sự phối hợp chặt chẽ giữa HUB, ACCA và VACPA cũng sẽ giúp sinh viên HUB trải nghiệm thực tiễn trong quá trình học tập, nâng cao khả năng tìm việc làm sau khi ra trường và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính thông qua các chương trình định hướng nghề nghiệp và thăm quan doanh nghiệp; VACPA cam kết giới thiệu cho Hội viên tổ chức của VACPA ưu tiên xem xét tuyển thực tập sinh/ tuyển dụng nhân viên là sinh viên của HUB đặc biệt là các sinh viên đã học và thi đỗ Chứng chỉ phối hợp Lập báo cáo tài chính quốc tế CertIFR của ACCA và VACPA.

____

HUB ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA
NaN

���� Bài viết: https://hub.edu.vn/.../hub-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-hiep...

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page