TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN

- Thời gian: 8h00 ngày thứ hai, 25/11/2019
- Địa điểm: Phòng A203, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức
Trân trọng kính mời

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page