TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

ĐOÀN KHOA KT- KT: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017


doan-khoa-kt-kt-bao-cao-tong-ket-hoat-dong-6-thang-dau-nam-2017-1906201734320SA.pdf Download

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page