TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
Hoạt động công trình thanh niên và về nguồn
Hoạt động công trình thanh niên và về nguồn

Đoàn khoa KTKT tổ chức hoạt động công trình thanh niên và về nguồn (24/04/2016)

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp

Khoa KTKT tổ chức hoạt động ngoại khóa "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp"

Tư vấn sinh viên chuyên ngành KTKT
Tư vấn sinh viên chuyên ngành KTKT

Buổi giao lưu chào đón Tân sinh viên và tư vấn chuyên ngành KT- KT

Cơ hội việc làm cho sinh viên khoa KTTK
Cơ hội việc làm cho sinh viên khoa KTTK

Đoàn khoa KTKT tổ chức chương trình giới thiệu cơ hội nghề nghiệp với KPMG 

Thực hành phần mềm Kế toán Ngân hàng
Thực hành phần mềm Kế toán Ngân hàng

Khoa kế toán kiểm toán tổ chức hoạt động ngoại khóa sinh viên "Thực hành phần mềm Kế toán Ngân hàng" (28/04/2016)

Hoạt động ngoại khóa Kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán báo cáo tài chính
Hoạt động ngoại khóa "Kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán báo cáo tài chính"

Khoa KTKT tổ chức hoạt động ngoại khóa "Kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán báo cáo tài chính" (04/05/2016)

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page