TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)
KTKT.PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 5 (2021-2022)

Khoa KTKT phân công Thầy Cô phân công hướng dẫn báo cáo thực đợt 5 năm học 2021-2022 Hệ chính quy (thời gian thực tập từ ngày 22/08/2022-11/11/2022. Chi tiết phân công quý Thầy Cô xem file đính kèm

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Kể từ khi thành lập đến nay, quy mô đào tạo của Khoa Kế toán – Kiểm toán đang không ngừng mở rộng. Hiện nay, tính chung tất cả các khóa, Khoa Kế toán - Kiểm toán có khoảng hơn 1.200 sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học chính quy chất lượng cao và hệ đại học vừa làm vừa học.

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST CHO SINH VIÊN KHOA
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST CHO SINH VIÊN KHOA

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Khoa/trường và Doanh nghiệp, đồng thời nhằm nâng cao khả năng ứng dụng cho Giảng viên và sinh viên Khoa KTKT trong việc cập nhật những thay đổi thực tế.

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH EMPOWERING A STUDENT 2019 CỦA KPMG
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH EMPOWERING A STUDENT 2019 CỦA KPMG

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở của KPMG Việt Nam- tòa nhà SunWah 115 Nguyễn Huệ- Quận 1- Tp.HCM đã diễn ra buổi lễ trao học bổng cho các bạn tân sinh viên trong chương trình Empowering A Student Program 2019.

RA MẮT BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
RA MẮT BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Nhằm tạo điều kiện kết nối giữa khoa Kế toán – Kiểm toán và các cựu sinh viên nói riêng, mở rộng hoạt động BUH Alumni nói chung, sáng ngày 05/12/2021, bằng hình thức trực tuyến khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN

Sinh viên Ngô Thị Tố Uyên- ĐH33KT01

TUYỂN DỤNG_Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP
TUYỂN DỤNG_Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP

Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP (nghiệp vụ Tài chính kế toán)Mô tả công việc: ·       Khảo sát, phân tích các yêu cầu và phụ trách triển khai phân kế toán của hệ thống ERP ·       Làm việc với khách hàng. Kiểm tra số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, Giá thành, Tổng hợp, kiểm soát Master Data liên quan đến phân hệ Kế Toán. ·       Thực hiện vận hành, phân tích và kiểm thử các báo cáo thuộc phân hệ kế toán. ·       Tham mưu trưởng bộ phận về vấn đề xây dựng, phát triển dự án liên quan đến phân hệ kế toán. ·       Đào tạo và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm. ·       Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, đề án được giao. ·       Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng (email, điện thoại, remote, onsite). ·       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.   Thông tin chi tiết tại đây: http://thinknextco.com/diendan/index.php?threads/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-tri%E1%BB%83n-khai-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-erp-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.2607/

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page