TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641
TỌA ĐÀM “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TRONG TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỀ CƯƠNG, BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN
TỌA ĐÀM “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TRONG TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỀ CƯƠNG, BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN

Ngày 28/5/2020, Bộ môn Kế toán quản trị- Khoa Kế toán- Kiểm toán đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính đến đề cương, bài giảng các môn học kế toán”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN

- Thời gian: 8h00 ngày thứ hai, 25/11/2019- Địa điểm: Phòng A203, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ ĐứcTrân trọng kính mời

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page